نگارش کتاب Espanol Para Angelito سال 1395


ترجمه و چاپ کتاب Packet Treaser سال 1397


ترجمه و چاپ کتاب Machine Learning سال 1397


ترجمه ، گرد آوری و چاپ کتاب آموزش فتوشاپ cs6  1397