انجام امور كلاس آنلاين ، IT و كليه امور تبليغاتي مدرسه آموزش از راه دور صبا از سال 93 تاكنون  ، انجام كليه تبليغات اختتاميه جشنواره قلم بخش مربوط به مدرسه صبا