تقدیر از دفتر رهبری به عنوان دانشجوی نمونه در سال 83

مقام سوم مشترک مسابقات کشوری سوپر ساباکی کای کان دو ( کیوکوشین) در سالهای 95 و 96

نایب قهرمان مسابقات کشوری سوپر ساباکی کای کان دو ( کیوکوشین) در سال 96  

مقام دوم مسابقات جهانی کیوکوشین - باکو در سال 97

مقام اول مسابقات اورآسیا - تهران در سال 97

مقام اول مسابقات جهانی کیوکوشین ماکو در سال 98