عضو انجمن کامپیوتر موسسه از سال 97

تدریس دوره های مختلف گرافیک و برنامه نویسی از سال 97

مدیر بخش گرافیک موسسه از سال 97

 انجام پروژه طراحی نمودار های کتاب ریاضی سال 97 

ایجاد و در اختیار قرار دادن بستر های مختلف آموزش آنلاین (پشتیبانی 24 ساعته - آموزش دبیران و دانش آموزان) در سال 99